Yeni versiyaya keçid edə bilərsiniz

Yeni versiyaya keçid et
AZ EN
Xoş gəlmisiniz, təqdim olunan bütün xidmətlərdən istifadə etmək üçün sistemə daxil olmalısınız

Normativ-hüquqi sənədlər

Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyinə uyğun normativ hüquqi sənədlər toplusu.
 • Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları"nın və "Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 191 nömrəli Qərarı
 • Elektron xidmətlərin "Elektron hökumət" portalına qoşulması üçün Texniki Tələblər"in təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (№ 118)
 • "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 • "İnformasiya, infomasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
 • "İnformasiya, infomasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununu
 • "Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin Qorunması haqqında" konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanununun təsdiq olunması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
 • Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında konvensiya
 • "Dövlət informasiya ehtiyatlarının reyestrinin aparılması qaydaları haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
 • İnformasiya ehtiyatı haqqında məlumatın reyestrə daxil edilməsi haqqında Müraciət Ərizəsi
 • Dövlət informasiya ehtiyatlarının reyestrində informasiya obyektinin uçot kartı
 • Dövlət informasiya ehtiyatlarının reyestrindən çıxarış
 • Fərdi məlumatlar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 275 N-li Fərmanı
 • Fərdi məlumatlar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
 • Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 • Fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları
 • Fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət Qeydiyyatının ləğv edilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
 • Fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi Qaydaları
 • Fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi üçün ərizənin forması
 • Fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin dövlət qeydiyyatına alınması barədə qeydiyyat kartımın forması
 • Fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin dövlət qeydiyyatına alınması barədə dövlət reyestrindən çıxarışın forması
 • "Fərdi məlumatların informasiya sisteminin dövlət qeydiyyatı ləğv edildikdə, həmin İnformasiya sistemində olan məlumatların məhv edilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
 • Fərdi məlumatların informasiya sisteminin dövlət qeydiyyatı ləğv edildikdə, həmin Informasiya sistemində olan məlumatların məhv edilməsi Qaydası
 • "Korporativ informasiya sistemlərində toplanılmış və istənilən fərdi məlumatların ödənişli əsaslarla üçüncü şəxslərə verilməsi qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
 • Korporativ informasiya sistemlərində toplanılmış və istənilən fərdi məlumatların ödənişli əsaslarla üçüncü şəxslərə verilməsi qaydası
 • "Dövlət qeydiyyatı tələb olunmayan fərdi məlumatların informasiya sistemləri"nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
 • Dövlət qeydiyyatı tələb olunmayan fərdi məlumatların informasiya sistemləri
 • "Fərdi məlumatların mühafizəsinə dair tələblər"in təsdiq edilməsinə dair Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
 • Fərdi məlumatların mühafizəsinə dair tələblər
 • 358

  Portalda olan xidmətlərin sayı